szyba kuloodporna

Stolarka kuloodporna

Szyby kuloodporne zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika,
obiektu i mienia. Zapewniają ochronę i zabezpieczają przed aktami wandalizmu,
włamaniem, zniszczeniem i ostrzałem z różnych rodzajów broni od pistoletu do
karabinu. Szyby mają zastosowanie w obiektach i pojazdach mających zapewnić
wysoki poziom bezpieczeństwa. Szyby stosuje się w bankach, ambasadach,
w szczególnie chronionych obiektach rządowych, wojskowych, lotniskach,
w willach i rezydencjach, w salach sądowych, więzieniach, sklepach jubilerskich,
kantorach, pojazdach opancerzonych dla policji wojska, bankowozach itp.

kulo odporność

Szyby kuloodporne są wykonywane jako odpryskowe i bezodpryskowe.